Masină ridicată ilegal

Într-o seară ajung acasă şi rămân perplex, nu mai găsesc maşina, sun la 112 şi mă direcţionează către firma de ridicări ILCOR unde am găsit maşina. Dau fuga cu bicicleta şi recuperez maşina de pe malul Lacului Morii unde au sediul hingherii de maşini, dar nu fără a plăti şi aproximativ 700 de lei. Asta se intampla pe 21 noiembrie, anul trecut.

În ultima zi a termenului legal de 15 zile, depun plângere contravenţională, mai mult la rugăminţile fratelui meu, eu fiind convins că nu există nici o şansă de câştig. La dosar încep să apară tot felul de acte şi poze, din care reiese că am constituit un pericol public prin parcarea maşinii pe trotuar, nealocând spaţiul legal de 1 metru pentru pietoni, deşi distanţa era de aproximativ 85-95 de cm chiar am rabatat şi oglinda. După studierea tuturor actelor de către fratele meu depuse la dosar, analizarea lor şi jonglarea cu legile în vigoare, îmi spune că avem şanse mari de câştig, dat fiind faptul că domnul politist local şi-a depăşit atribuţiile de serviciu, chiar dacă în dimineaţa acelei zile a fost ridicat la rangul de şef, şef fiind a dat dispoziţia de ridicare în perioada în care nu avea atribuţii de poliţist comunitar, neabsovind cursurile specifice, şi mai mult în baza unei legi expirate. Şi ca să confirme bancurile cu poliţişti a mai depus şi o notă de constatare complectată şi semnată cu mânuţa lui, notă de constatare pe care trebuia să o complecteze şi să o semneze operatorul hingherilor de la ILCOR, şi la care eu aveam o copie conformă cu originalul. Ca să mai tărăgăneze umpic procesul, a încercat prin căi interne să nu îmi trimită ultimile acte depuse la dosar, prin „uitarea” de către grefier a trimiterii înştiinţării către mine a acelor acte, iar hingherii de la ILCOR, în urma cererii pe care am formulat-o în data de 16.05.2012, au trimis cu o seară înaintea zilei de 26.06.2012, ultimul termen la judecătorie, obligaţi fiind de lege, exemplarul roz al notei de constatare.

Cu toate astea soluţia pronunţată a fost: „Admite în parte plângerea contravenţională. Anulează în parte procesul verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria xxxx, înlocuieşte sancţiunea amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului. Exonerează petentul de plata amenzii contravenţionale în cuantum de 134,00 lei, menţine celelalte dispoziţii ale procesului verbal de constatare şi sancţionare contravenţională. Atrage atenţia petentului, asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta pe viitor dispoziţiile legale. Anulează dispoziţia de ridicare seria x nr.xxxx. Obligă intimata, la plata în favoarea petentului, a sumei de 677,00 lei cu titlu de despăgubiri. Ia act că petentul, nu a solicitat cheltuieli de judecată. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 iunie 2012”

Spune-ne parerea ta...